Language Selection
 
German Korean Japanese Spanish Italian Russian French English Traditional Chinese Simplified Chinese
번역서비스
     기술자료번역
   서적/출판물번역
   기타자료번역
 통역서비스
   동시통역
   연속/교체통역
   공사현장통역
   영상·음성번역
 현지화
   인터넷사이트현지화
   소프트웨어현지화
   멀티미디어현지화
 DTP
   다국언어편집배열
   다포맷편집배열
 번역언어
     약자중국어
     정자중국어-홍콩
     영어
     일어
     한국어
     불어
     독일어
     러시아어
     이태리어
     포르투갈어
     서반아어
     네덜란드어
     그리스어
     핀란드어
     폴란드어
     스위스어
     스웨덴어
     베트남어
     미얀마어
     라오스어
     말레이시아어
     인도어
     태국어
     인도네시아어
     체코어
     볼가리아어
     덴마크
     터키어
     아라비아어
     몽골어
     티베트어
  → 우리와 연락  

Beijing China

Add: Rm. 22F, Caifuxihuan Building, Nanbinhe Road, Beijing 100055
Tel: +86 13683016996
QQ:1076885235
Email: bj@xinyitong.com.cn
Email: bj@xinyitong.net

Shanghai China

Add: Rm. 10,Wanshhili Building, Lujiabang Road, Shanghai 200011
Tel: (8621) 61355188   
QQ:1076885235
Email: sh@xinyitong.com.cn
Email: sh@xinyitong.net

Guangzhou China

Add: Rm.1612, Fudou Bld.  Guangzhou 510060
Tel: +86 13391106188
QQ:1076885235
Email: gz@xinyitong.com.cn
Email: gz@xinyitong.net

Shenzhen China

Add: Rm. 5125,Nanjia Building, Futian, Shenzhen 518000
Tel: +86 13760168871
QQ:1076885235
Email: sz@xinyitong.com.cn
Email: sz@xinyitong.net

 

 

 

2008©Copyrights by Xingyitong Translation Co., Ltd.